Sygnalizacja świetlna czasowa
Propozycja przyjaznego w odbiorze sygnalizatora czasowego:

Jednosegmentowy, w formie pionowego słupka świetlnego o jednolitej wyglądem powierzchni i działający w ten sposób, że ukazuje swój sygnał równocześnie z sygnałem świetlnym sygnalizatora drogowego, po czym jego początkowo pełna powierzchnia pola świecenia zmniejsza się wizualnie płynnie - odpowiednio do czasu pozostałego do zmiany sygnału sygnalizatora drogowego i warunków zaprogramowania.


Ze względu na charakter prezentacji sygnału, tj. wizualną płynność oraz możliwość dowolnej regulacji jego szybkości ten rodzaj sygnalizatora czasowego nadaje się do stosowania w różnych systemach sterowania ruchem: stałoczasowych i zmiennoczasowych, w tym akomodacyjnych. Może być stosowany w instalacjach stałych i przenośnych (także w ruchu wahadłowym).


Większość opinii, zarówno osób zawodowo zajmujących się ruchem drogowym, jak i zwykłych użytkowników dróg stwierdza, że system sygnalizatorów świetlnych pomocniczych przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego.


vacla.pl
Warszawa

mail: signal@vacla.pl